Efter USA:s sanktioner

Iransk olja – joker på internationella marknaden

1:52 min

Handeln kring iransk olja utvecklats till interiörer i regelrätta spionromaner.

Efterfrågan på olja i världen kommer under 2019 inte öka så snabbt som tidigare beräknats.

Den bedömningen gör internationella energimyndigheten IEA i sin senaste rapport som släpps idag. Förutom en avmattning i konjunkturen är en osäkerhetsfaktor huruvida Iran kan fortsätta sin export av olja, trots USA:s sanktioner.

Oljeefterfrågan väntas enligt IEA öka med drygt en miljon fat per dag i världen under 2019 jämfört med i fjol. Det är en något lägre ökningstakt alltså sett till tidigare prognos. Och olja från Iran har alltmer blivit en joker i den internationella oljehandeln.

I mötet mellan världspolitik och de astronomiska belopp som ligger i potten har handeln kring iransk olja utvecklats till interiörer i regelrätta spionromaner.

Till följd av USA:s sanktioner som ju syftar till att strypa iransk oljeexport har information kring handelsvägar, handelsvolymer och penningtransaktioner skapat en mörk undervegetation av spionage och kontraspionage, mutor och anklagelser.

Enligt New York Times har oljemäklare erbjudits miljonbelopp, enbart för att avslöja vilka bankkonton det iranska oljeministeriet använt i samband med försäljningar.

Tidningen ger en rad exempel på hur den iranska oljehandeln, som ju är oerhört viktig för landets ekonomi, nu blivit omgärdad av ett omfattande hemlighetsmakeri, just för att kringgå sanktionerna.

Betrodda handlare på resa utomlands har blivit ombedda att mitt i natten byta hotell, det finns uppgifter om honungsfällor gillrade med kvinnliga agenter i höga klackar på jakt efter känsliga uppgifter, och Irans oljeminister har sagt att information om landets oljeexport är att betrakta som krigsinformation.

I juli arresterade Iran 17 iranier som uppgavs vara misstänkta för att arbeta för den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Flera av dem var just oljemäklare och anställda inom oljeindustrin.

Sedan USA:s sanktioner inleddes har Irans oljeexport minskat från omkring två och en halv miljon fat per dag , till nuvarande nivå på omkring 500 000.