Toppfrys i Brålanda

Bevattning av åkrar bakom ärtvattenutsläpp

2:12 min

Toppfrys i Brålanda är nu säkra på att man hittat orsaken bakom den senaste veckans nya utsläpp av ärtvatten i Frändeforsån, som kan ha bidragit till fiskdöd i ån.

Tidigare i veckan upptäcktes processat ärtvatten i två brunnar i närheten av Frändeforsån vid företaget Toppfrys fabrik i Brålanda.

Toppfrys säger sig nu vara säkra på att man hittat orsaken bakom utsläppet. Det rör sig inte om en faktisk ny läcka från fabriken, utan det ska vara ärtföretagets bevattning av de intilliggande fälten som spritt sig till de två brunnarna, säger vd:n Robert Stenstavold.

– Vi har ett tillstånd sedan många år tillbaka, som förnyas årligen, att bevattna närliggande fält, säger Stenstavold.

Frågetecknen kring ärtvattenutsläppen från Toppfrys och ett eventuellt samband med fiskdöden i Frändeforsån har blivit en följetong de senaste veckorna.

Först upptäcktes två läckage från olika delar i fabriken inom en kort tidsperiod, som man lyckades stoppa genom att täta och pumpa tillbaka vatten till fabriken. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den ena av de här två inledande läckagen, men inget av dem riskerar alltså längre att nå ut i ån.

Men tidigare i veckan upptäcktes alltså ärtvatten på nytt, som rann ut från två brunnar en bit bort från fabriken. Enligt Robert Stenstavold var det då aktuellt att helt stoppa produktionen för att inte riskera fortsatta utsläpp.

Nu har dock bevattningen av ärtfälten, som görs med just processat ärtvatten från fabriken, alltså konstaterats som den troliga orsaken.

Miljö- och hälsoenheten vid Vänersborgs kommun ska ha påtalat risken med bevattningen redan tidigare i veckan, säger Andrea Munkhammar som arbetar där.

– Ja, det är ju det vi också har trott. När vi upptäckte den senaste läckan höll de på och vattna en bit därifrån. Men det är bra att de utreder det och säkerställer att det inte är någonting annat, säger Munkhammar.

Toppfrys har tillstånd från länsstyrelsen att vattna med processat vatten från sin fabrik, och enligt Robert Stenstavold har man inte överskridit de gränser för bevattningen som anges i tillståndet. Företagets teori är i stället att det är fjolårets torka som gjort marken så torr att den inte kunnat filtrera det processade ärtvattnet som förväntat.

Vänersborgs kommun väntar även på svar på vattenprover, för att få tydligare svar på varför så många fiskar dött i Frändeforsån.

Ärtvattnet från Toppfrys kan enligt Andrea Munkhammar ha bidragit till syrebrist i ån, som i sin tur orsakat fiskdöden. Låga syrehalter i ån har redan konstaterats.

Om Toppfrys har rätt i att det är bevattningssytemet som orsakat det senaste utsläppet måste man förändra sina rutiner, säger Robert Stenstavold.