Partierna oeniga

Politisk strid om försvarets budget väntar i höst

2:32 min

Borgerliga partier och Sverigedemokraterna vill att riksdagen slår fast att försvarets budget ska växa till 84 miljarder till 2025 - men regeringen vill inte utlova så mycket pengar.

– Jag hade tyckt att det vore en utmärkt sak om en majoritet i riksdagen hade givit regeringen till känna att det är Försvarsberedningens förslag och nivåer som ska vara utgångspunkt för nästa försvarsproposition, säger liberalernas försvarspolitiker Allan Widman.

Försvarsberedningen föreslog i våras att försvaret ska växa med fem miljarder kronor per år från 2022 till en budget på 84 miljarder 2025.

Men den socialdemokratiska regeringen vill inte utlova så mycket pengar till försvaret och för några veckor sedan fick Försvarsmakten i uppdrag att analysera effekten av förslaget, men också effekten av budgetökningar på tre lägre ekonomiska nivåer.

Moderaterna och Kristdemokraterna är mycket kritiska till det och tycker liksom Liberalerna att riksdagen redan i början av hösten inför regeringens försvarsproposition ska markera att det är 84 miljarder som gäller, genom en gemensam motion som röstas igenom i riksdagen eller ett tillkännagivande.

Sverigedemokraternas försvarspolitiker Roger Richtoff håller med och tänker ta upp frågan på försvarsutskottets första möte.

– Ett tillkännagivande där skulle ytterligare kunna stärka positionen att det finns en majoritet för att följa Försvarsberedningens rapport upp till 84 miljarder, säger Roger Richtoff.

Avgörande för majoriteten är Centerpartiet som också tycker att försvarsbudgeten ska växa till 84 miljarder. Men partiets försvarspolitiker Daniel Bäckström vill inte redan nu säga att riksdagen i början av hösten ska slå fast den nivån.

– Exakt hur processerna kommer att bli fram i höst får vi återkomma till, men det är viktigt att regeringen noterar hur tydligt majoriteten ligger i riksdagen när det handlar om försvarspolitiken.

Men du vill inte nu säga att ni tycker att man ska lägga ett tillkännagivande till regeringen?

– Vi får återkomma steg för steg och se hur processerna kommer utvecklas och se också vilka steg som behöver tas under hösten.

I budgetförhandlingarna de kommande veckorna mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna sätts utgiftstaket för 2022 och därmed kommer frågan om försvaret ska få fem miljarder kronor mer upp redan då.

– Det kommer helt klart ge en viktig riktning för Försvarsmaktens utveckling 2022 och framåt, säger centerpartiets Daniel Bäckström.

Så ni vill ha de fem miljarderna där som försvarsberedningen pekar på i höjt anslag?

– Ja, det är vår utgångspunkt, säger Daniel Bäckström.