Ska minska klimatpåverkan

Köttskatt föreslås i Tyskland

2:02 min

Korv och schnitzel kan bli dyrare i Tyskland. I ett nytt förslag för minskad klimatpåverkan och bättre djurhållning föreslås en köttskatt i Tyskland.

FN:s klimatrapport som publicerades i veckan förespråkar en mer hållbar köttproduktion – och en konsekvens av det rapporten beskriver blir att vi borde äta mindre kött.

I Tyskland föreslås en köttskatt som en del av lösningen, och Andrea, som handlar mat i en butik i Berlin tycker att det är bra.

– Det går inte att ha en bra djurhållning om köttet är så billigt som nu, menar hon.

Här i Tyskland, korvarnas förlovade land, beskattas kött liksom de flesta andra livsmedel med 7 procents moms. Med det förslag som nu diskuteras skulle momsen höjas till standardnivån på 19 procent.

Jordbrukspolitiker från De gröna och regeringspartierna Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har alla uttalats sig positivt till idén som ursprungligen kommer från det tyska djurskyddsförbundet.

Syftet är tvådelat, dels att tyskarna ska äta mindre kött och därmed reducera sin klimatpåverkan, och dels att förbättra djurhållningen genom att de extra skattepengarna kommer köttproducenterna till del. Men hur fördelningen av köttskatten till producenterna ska gå till är inte känt, och det gillar inte matkunden Monika.

– Jag vet inte, säger hon, jag tycker att det vore bättre om bönderna fick mer pengar för köttet direkt.

Kritik mot förslaget kommer både från vänster och från höger. Vänsterpartiet anser att det skulle vara fel att reglera djurskyddet med en köttskatt som drabbar dem som har det svårt ekonomiskt. Högerpopulistiska Alternativ för Tyskland anser att regeringen vill göra allt dyrare, att köra bil, att flyga och nu vår älskade schnitzel, heter det.

Samtidigt som debatten om högre moms på kött pågår i Tyskland kom ny statistik som visar att köttproduktionen minskar. Första halvåret producerades 3,9 miljoner ton kött, en minskning med 2,6 procent jämfört med ett år tidigare, enligt den tyska statistikmyndigheten.