Christine Lagarde tillträder

Tronskifte i ECB i utmanande tid

2:28 min

Flera tuffa utmaningar väntar den Europeiska centralbankens tillträdande chef Christine Lagarde. Svåraste uppgiften? Föra ECB tillbaka till något som liknar en normal penningpolitik, menar tysk professor.

Professor Jörg Rocholl kallar det en delikat uppgift att försöka dra ned på de extraordinära åtgärder ECB har vidtagit för att stötta ekonomin och länder i kris, särskilt som avmattning och möjligen en global lågkonjunktur står för dörren.

Han påpekar att vissa av grundproblemen i de krisande länderna inte är lösta och tar Italiens stigande statsskuld som exempel.

Det har gått mer än tio år sedan ECB sänkte styrräntan till en mycket låg nivå och den ligger alltjämt kvar på 0 procent. Banker har fått ta del av billiga lån mot löftet att de lånar ut pengarna vidare till sina kunder. Men det mest kontroversiella, menar Jörg Rocholl, har varit centralbankens tillgångsköp, framför allt statsobligationer.

– Det skapade en debatt om penningpolitiken kunde utnyttjas till att finansiera länders ekonomier, säger han.

Debatten lever fortfarande här i Tyskland. Författningsdomstolen i Karlsruhe väntas före årsskiftet avgöra åtgärderna har varit lagliga, och det samtidigt som många förväntar sig ett nytt program för stödköp i september.

Arvet efter den avgående chefen Mario Draghi kommer att vara hans berömda ord från 2012, säger Jörg Rocholl, att ECB var redo att göra allt – eller "whatever it takes" – som han sa för att bevara euron.

– Men den bredare bilden är att det påminner oss om att politikerna har misslyckats med finanspolitiken, de skulle ha varit mer i förgrunden och inte bara hoppats på centralbanken som en sista utväg, säger Jörg Rocholl, rektor på handelshögskolan ESMT.

I november väntas Christine Lagarde tillträda, beslutet fattas av EU:s toppmöte i oktober.