Första gången sedan 2017

Trendbrott: Arbetslösheten ökar

1:38 min

Förra månaden ökade antalet arbetslösa för första gången sedan hösten 2017. Arbetslösheten väntas fortsätta öka under hösten och nästa år, enligt Arbetsförmedlingen.

– Vi har sett under 2019 att arbetslösheten förvisso minskar, men i allt långsammare takt, i föregående månad började det plana ut. Nu ser vi ett trendbrott, arbetslösheten ökar i juli månad, säger Anders Ljungberg, chef på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Förra månaden var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa i landet. Det är en ökning med 5 000 personer jämfört med samma period i fjol.

Arbetsförmedlingens nya statistik visar på ett trendbrott. Arbetslösheten ligger visserligen kvar på 6,9 procent, samma nivå som motsvarande månad förra året. Men för första gången sedan hösten 2017 ökar arbetslösheten i landet. Förklaringen är det svagare konjunkturläget, säger Anders Ljungberg.

– Vi har haft en väldigt god konjunktur, nu försämras den, och det påverkar så klart arbetslösheten och sysselsättningen i landet.

För de som har kort utbildning så är det stor risk att hamna i långtidsarbetslöshet. Fler människor behöver studera, menar Anders Ljungberg.

– I första hand så handlar det om att motivera till studier för att öka förutsättningarna långsiktigt för att få ett arbete, säger han.