Sjukvård

Hbtq-utbildning i skånska vården hotas av nedläggning

1:51 min

Hälsoläget är väsentligt sämre hos hbtq-personer, särskilt avseende psykisk hälsa, än övriga. En utbildning som velat motverka det kan nu försvinna.

Därför tog Region Skåne 2015 kontakt med RFSL rådgivning Skåne för att de skulle ta fram en utbildning i hbtq-kompetens, med fokus på bemötande för hälso- och sjukvårdspersonal. En utbildning som nu hotas att läggas ner då de nästa år kanske inte får något fortsatt medel.

– Det handlar om besparingar, men det är kortsiktiga besparingar. Vad man inte tar med i beräkningen är att försämringen av hbtq-personers hälsa kommer att kosta skjortan senare, säger Caitlyn Svorén, ordförande i styrelsen på RFSL rådgivning Skåne.