Publiknätverket P4 Blekinge

Nytt team ska ge bättre vård vid förlossningsskador

1:37 min

Ny mottagning i Blekinge ska ge bättre vård och uppföljning vid, så väl svåra som lindriga, förlossningsskador.

Nu startas en bäckenbottenmottagning upp i Blekinge, en nyhet som vi kan berätta tack vare ett tips från en av lyssnarna i vårt publiknätverk.

Det handlar om att kunna ta hand om kvinnor och deras förlossningsskador på ett bättre sätt, och för att kunna göra det så har finns det nu ett nybildat team för det på Blekingesjukhuset.

Överläkare vid kvinnokliniken i Karlskrona, Alina Stanescu, menar att det är dags för vården att utvecklas. 

– Den moderna obstetriken har varit inriktad på att minska dödligheten och antalet sjukdomsfall hos mammorna och barnen men nu är det tid att fokusera på problem som uppstår efter förlossningen, säger hon. 

Statistik visar att 80 procent av alla förstföderskor drabbas av någon form av förlossningsskada.

Tanken med den nya mottagningen är att teamet som består av både läkare och sjukgymnaster ska hjälpa med alla typer av förlossningsskador så väl svåra som de som under lång tid ansetts som lindriga.

– Länge har man sett lindriga förlossningsskador som ett pris man får betala för att föda barn. Det är inte längre acceptabelt att man ska behöva lida i tystnad, säger Alina Stanescu.