Mängden gluten kopplas till tidig intolerans

2:13 min

En ny studie kastar ljus över hur glutenintolerans uppstår bland barn med ärftliga anlag för sjukdomen, som också kallas celiaki. Det är första gången ett tydligt samband visas mellan just mängden gluten under de första åren och risken för celiaki.

– Vi kan nu fastställa att mängden gluten har betydelse för uppkomsten av celiaki hos barn med ärftlig risk, säger Daniel Agardh, docent och överläkare i pediatrik vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, och en av forskarna bakom artikeln. 

– På vilket sätt hänger det ihop?

– Det vet vi inte. Vi har inte studerat orsakssamband, det här är en ren observationsstudie. Vi kan bara konstatera att ju mer gluten du äter under de första fem levnadsåren, desto större är risken att du utvecklar celiaki, om du bär på någon av de riskgener som orsakar sjukdomen.

För den som har celiaki kan en mycket liten mängd gluten räcka för att ge allvarliga magbesvär. Sjukdomen bryter vanligen ut i barndomen och redan tidigare studier har kopplat det till när barnet börjar få i sig bröd, gröt, pasta och välling, men resultaten har inte varit entydiga.

Den nya studien bygger på att över 400 000 barn har undersökts i Sverige, Finland, Tyskland och USA. Hos vart tjugonde barn hittade forskarna de riskgener för celiaki som de sökte efter, och det är de barnen med den ärftliga risken som har ingått i studien.

Daniel Agardh säger att även till exempel virussjukdomar nog kan påverka om sjukdomen bryter ut.

Men när det gäller mängden gluten, hur stor är då riskökningen och när kommer den?

– Det är svårt att säga hur mycket gluten som är skadligt och vid vilken nivå, men det tycks vara så att om du överskrider två gram per dag, vilket är ganska lite, så ökar risken, jämfört med dem som inte äter två gram per dag, säger Daniel Agardh. 

– Två gram gluten per dag, det är ungefär som en skiva vitt bröd?

– Ja det är det. Men jag vill också säga att det här är en observationsstudie av barn som bär på riskgener. De allra flesta barn kan äta hur mycket bröd som helst utan att utveckla celiaki, säger Daniel Agardh.

Referens: Agardh, D et al. Association of Gluten Intake During the First 5 Years of Life With Incidence of Celiac Disease Autoimmunity
and Celiac Disease Among Children at Increased Risk. JAMA. 2019;322(6):514-523. doi:10.1001/jama.2019.10329.