Kan Alzheimers lura bakom tuppluren?

1:25 min

Ny forskning visar att återkommande tupplurar under dagen kan vara ett tidigt tecken på Alzheimers. Ingmar Skoog är professor i psykiatri på Göteborgs universitet och säger att den här studien stämmer in med tidigare forskning.

- Det här är helt i linje med vad vi sett. Dagens forskning är väldigt intresserad av sömn, det har blivit ett av de heta områdena inom alzheimers-forskning. Man har till exempel hittat att sömnstörningar är en av riskfaktorerna för att kanske få alzheimers eller demens senare, i flera studier. Det är inte en jättestor risk, men den finns en risk.

En ny studie visar att behov av att ta tupplurar under dagen kan vara ett tidigt tecken på alzheimers. Studien gjordes vid University of California i San Francisco i USA och publicerades igår i tidskriften Alzheimers and Dementia som ges ut av amerikanska alzheimersföreningen.

Forskning har länge undersökt kopplingen mellan trötthet och sjukdomen men har då tolkat trötthet som att alzheimers i ett tidigt skede påverkar de delar av hjärnan som främjar sömnen. En annan förklaring har varit att sömnproblem i sig kan främja att sjukdomen utvecklas från första början.

Men i den här studien fokuserade forskarna istället på dagssömnen. Där hittade de att det snarare handlar om att alzheimers på ett tidigt stadium påverkar vårt vakencentra, det vill säga de delar i hjärnan som hjälper oss att hålla oss vakna under dagen.

I centrum av studien står ett protein som heter tau som bryter ner de aktuella hjärnregionerna. I studien har forskarna mätt nivåerna av tau i de tre hjärnregionerna som hjälper oss att vara vakna under dagtid. Mätningarna visade att alla hjärnor hade stora mängder tau i dessa tre områden och att de tre regionerna hade förlorat så mycket som 75 procent av sina nervceller, jämfört med de friska kontrollerna som gjordes.

Framförallt kan det vara en varningssignal om tupplurarana under dagen inte påverkar nattsömnen efteråt. Men att sova på dagen är enbart en av många riskfaktorer enligt professor Ingmar Skoog.

- Det handlar om fler saker som högt blodtryck, sömnstörningar, utbildningsnivå och så vidare. Folk behöver inte vara oroliga utan det här är intressant sak och en väldigt viktig grej att titta på, säger han.