Djurförsök

Forskare: Det är många hundra nya djurförsök man vill genomföra

2:41 min

Fler djurförsök kan bli resultatet om Sveriges lantbruksuniversitet startar Swecclim – ett center för djurförsök på stora djur.

SLU har tillsammans med flera andra universitet sökt 90 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för centret, som de menar kommer att förbättra och minska antalet djurförsök. Men Mattias Öberg, som är docent vid Karolinska Institutet och forskar om alternativ till djurförsök, är tveksam.

– Det är många hundra nya djurförsök som man vill genomföra. Även om man lägger mycket fokus på att man vill titta på sällskapsdjur som hundar, katter och hästar så har jag en känsla av att det här kan bli lite av en trojansk häst. För att få det här att gå runt så måste man dra in stora forskningsmedel årligen till nya djurförsök och det läggs ganska lite fokus på att utveckla andra metoder.

På universitetsdjursjukhuset träffar vi veterinären och professorn Henrik Rönnberg och en hel kull flatcoated retrievervalpar som ska lämna blodprov till en biobank. Svarta, ulliga sju veckor gamla valpar kommer upp på undersökningsbordet och får ett stick i benet.

Henrik Rönnberg säger att en del av djurförsöken kommer att vara av den här typen. Blodprover eller analyser av cancertumörer från vanliga sällskapshundar som söker vård på djursjukhuset. Men utöver det är det oklart vilken typ av djurförsök som kan bli aktuellt.

– Vi skapar en infrastruktur med kompetens och ny teknik för att förbättra de djurförsök som görs. Men vi kan inte säga någonting om hur många försök man gör, vilka försök som görs eller var utan det beror på de vetenskapliga frågeställningarna och vad som stöds.