Hörselskadade ställer krav på Sommar i P1

2:14 min

Sommarprat hör sommaren till - men kan alla ta del av dem? Det är frågan som Facebook-gruppens medlemmar vill lyfta.

Här följer en transkribering av ljudklippet:

Programledare: "Sommarprat 2019 på teckenspråk och skriven svenska" heter Facebook-gruppen som vill öka tillgängligheten för döva och hörselskadade. John Lindström från Spöland har en medfödd ärftlig hörselskada och tycker gruppen har en viktig funktion.

John Lindström: Sommar i P1, hur länge har ni funnits - 60 år? Och svenskt teckenspråk har varit officiellt modersmål för döva i typ 38-40 år. Det är 2,5% av det totala antalet tillgängliga sommarprat som är ideellt översatta nu. Och det är väl typ 300 timmar i ren arbetstid skulle jag tro, ideell arbetstid. SCB:s siffror säger att 18,5% av Sveriges befolkning är hörselskadade, det är nästan var femte svensk. En stor del av dessa är med och finansierar Sveriges Radio via skattesedeln numera och de blir exkluderade.

PL: I gruppen finns medlemmar som transkriberar och teckenspråkstolkar sommarprat. Erika Tegström är en av dem som skriver ned det en sommarpratare säger.

Erika Tegström: Jag hoppas ju att det här kan starta diskussioner kring Sveriges Radios uppdrag och att SR ska jobba med att tillgängliggöra även ljud på olika sätt. Jag vet ju att automatiskt tal till text blir allt bättre och kan på sikt användas för att ställa krav på tillgänglighet via Diskrimineringslagen. Men jag tycker det är lite tråkigt ifall vi ska behöva gå via lagar och tvång, utan jag skulle hoppas på att SR vill börja jobba med det här frivilligt istället.

PL: Kan du ge ett exempel på hur Sveriges Radio kan förbättra sitt utbud?

ET: Jag skulle vilja att man börjar fundera på vilka grupper man faktiskt når och inte når och att man börjar jobba med frågan. En enkel grej är att faktiskt titta på vilka program som är mest uppmärksammade och börja där, man behöver inte ta hela sitt utbud. Och att faktiskt använda automatiskt tal för text, men att även jobba med teckenspråkstolkning och kanske lägga ut det på hemsidan eller liknande.