Stora ekonomiska skillnader mellan svarta och vita i USA

3:00 min

I USA visar färsk forskning att den ekonomiska klyftan mellan vita och svarta amerikaner fortsätter att växa. En ny rapport visar att vita amerikanska familjer har tio gånger större tillgångar än afro-amerikaner, och dessutom att de ökande klyftorna bromsar USA:s tillväxt.

Tosha - en afroamerikansk kvinna som lever under USA:s fattigdomsgräns - säger till tidningen New York Times att den mat hon regelbundet får från en välgörenhetsorganisation sparar så pass mycket pengar att familjen kan fortsätta betala för vatten i kranen och el i väggurtagen.

Det är ett liv på marginalen som Tosha delar med miljoner afroamerikaner, och det är en fattigdom som har stora nationalekonomiska konsekvenser.

För om den ekonomiska klyftan mellan svarta och vita amerikaner jämnades ut under de närmaste tio åren, då skulle USA:s produktion och tillväxt kunna öka med miljontals miljoner, alltså biljoner, dollar.

Det är en - och förstås hypotetisk - slutsats i rapporten.

De handlar om uppemot sex procent av USA:s beräknade bruttonationalprodukt år 2028.

Det är både astronomiska och abstrakta siffror, men också ett av många uttryck för de enorma ekonomiska skillnader mellan vita och svarta i USA, som sammanställts i rapporten från den välkända globala konsultfirman McKinsey.

Andra, mer konkreta, uttryck för skillnaderna är att en vit amerikan under hela sitt arbetsliv i snitt tjänar motsvarande tio miljoner kronor mer än vad en svart amerikan gör under sitt.

Ett annat mått är skillnaden mellan de totala tillgångar en vit amerikansk medianfamilj har jämfört med en svart.

Den vita familjen har enligt McKinseyrapporten tio gånger större tillgångar än den svarta, och den klyftan har dessutom ökat med över 50 procent de senaste 25 åren.

Medan vita amerikaners tillgångar i form av hus och hem, banksparande, aktieinnehav och annat, vuxit rejält, har de svarta amerikanernas betydligt blygsammare kapital inte ökat alls.

Rapportförfattarna från McKinsey listar en lång rad i och för sig redan kända orsaker till de ökande gapen mellan vita och svarta i USA - det handlar om allt ifrån stora skillnader i uppväxt, utbildning och arbetsmarknad, till när diskriminering och kriminalitet blir livsavgörande faktorer och om hur både fattigdom och rikedom går i arv.

Marcus säger till BBC att han och så många andra svarta är lågutbildade och underbetalda, och att det varit så i så många generationer att det tycks nästan omöjligt att ändra på.