GAMLETULLSBRON

Tusen kärlekslås räddas från Gamletullsbron

0:46 min

När Gamletullsbron rivs, förlorar kärlekslåsen sin självklara plats. Kommunen har samlat in cirka 1000 kärlekslås som nu väntar på sina ägare.

Rivningen av Gamletullsbron har startat och brons kärlekslås måste hitta nytt hem.

Ulf Frändeland är biträdande projektledare för bromonteringen och berättar att många personer har kommit för att hämta sina kärlekslås. Ändå finns det fortfarande över tusen lås kvar som inte har blivit hämtade av sina ägare.

– Kommunen planerar att bygga ett konstverk av de lås som inte blir hämtade, säger Ulf Frändeland.