Just nu

Energibolag

Folkomröstning i Helsingborg om Öresundskraft

0:40 min

Kommunfullmäktige i Helsingborg kommer nu se över ett datum för en folkomröstning kring försäljning av det kommunala energibolaget.

För att Kommunfullmäktige ska ta upp frågan om folkomröstning krävs det att tio procent av alla röstberättigade i kommunen har skrivit under med sin namnteckning, och detta kravet har alltså uppfyllts.

Klartecknet innebär att fullmäktige måste ta upp frågan om en folkomröstning. Detta kan ske tidigast på mötet den 17 september.

I praktiken är det redan klart att folkomröstning blir av en klar majoritet bestående av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartietiet redan stödjer förslaget.t.

Den 12 juni lämnades namnunderskrifter in med en begäran om en folkomröstning.