4 sädesslag på 12 provytor hos Holmströms i Överklinten

11 min

I två år har Östen Holmström odlat gamla sorten av de fyra sädesslagen. I fjol blev det även mjöl av vetet därmed bröd, men inte detta år.