RECENSION - LITTERATUR

Feelgoodfilosofi om slemmig fisk i "Ålevangeliet"

2:26 min

Halva Europa har slagits om rättigheterna till kulturjournalisten Patrik Svenssons debut. Handlar det om kärlek, politik, Gud? Nej det är en bok om ålen som gjort denna succé.

Recension: Detta är en professionell bedömning. Omdömet som uttrycks är recensentens eget.

Hur kan en bok om ålen väcka sånt intresse tror du?

– "Ålevangeliet" berättar historien om ålen noga både som djur och kulturhistoria, i en en charmerande blandform av barndomsskildring, originell fiskessä och feelgoodfilosofi utifrån ett mystiskt och suggestivt djur, en bok som helt enkelt är förtjusande i ordets allra bästa och kanske lite läskigaste bemärkelse.

Hur då?

– Ålen är på många sätt ett mysterium. I korta kunniga kapitel berättas om den stora och mycket gamla "ålfrågan", alltså det faktum att i en genomlyst värld, finns det ända sen Aristoteles dagar något märkligt undflyende hos ålen. Hur fortplantar den sig? Hur hittar den till Sargassohavet? Hur kan en ål bli så gammal? Den går igenom väldiga förändringar i sitt ålaliv: från glasål, till gulål, till vuxen. Allt detta är väldigt kul att läsa om, hur svår ålen är att ringa in trots många försök.

– Freud, till exempel, stod som ung man och skar upp ålar för att försöka könsbestämma dem vilket är väldigt svårt. Kanske förstod han då något om hur djupt allt kan var dolt? Såna anekdoter gör ålen synnerligen vacker och användbar som essäämne.

– Men Svensson, går också mycket långt och förnöjt i sina paralleller mellan ålens speciella biologiska egenskaper och den lite sökande västerlänningens mätta frågor kring: var hör jag hemma, hur länge ska jag leva, vad är syftet med min existens, drivs jag av strömmen, är jag unik? Det blir ibland väl mycket mys existentialism för en ensam fisk att bära. Men läs den ändå. Man får veta mycket intressant om själva ålen.