Sugardejting lockar barn in i prostitution

9:40 min

Sugardejting beskrivs som prostitution i en finare förpackning. Det finns överallt i hela Sverige, men kunskaperna och resurserna att hantera det skiljer sig åt mellan kommunerna.

I förra veckan meddelade polisen att de efter en gemensam europeisk insats inlett tio förundersökningar av bland annat grov barnvåldtäkt och köp av sexuell handling av barn. I de flesta av fallen hade kontakten mellan förövare och offer tagits via en sugardejting-sida.
Mia Schyberg är regionkoordinator mot människohandel och prostitution i Bergslagen, som inkluderar Värmland, Dalarna och Örebro.  Hon är en länk mellan polisen och socialtjänsten i arbetet mot prostitution. Hon berättar att sugardejting går ut på att en äldre man, sugardaddyn betalar en yngre person, sugarbaben för att ha en sexuell relation. Männen kan vara vem som helst och är oftast 25- 55 år. Den yngsta sugarbaben hon träffat var 14 år, men åldern brukar ligga runt 17-23 år.

Per Englund är kriminalinspektör på polisens nationella operativa avdelning. Han berättar att till skillnad från annan prostitution så går de flesta inte in i sugardejting för pengarnas skull. Han menar att den yngre personen ofta bär på tidigare trauman som den behöver få hjälp att bearbeta. Polisen arbetar aktivt för att fånga upp barn och unga som hamnat eller riskera att hamna i prostitution.

Mia Schyberg säger att trots att sugardejting finns överallt i landet är medvetenheten högre i de större städerna. De mindre kommunernas socialtjänst har ofta mer begränsade resurser och ibland även bristande kunskaper kring att sugardejting sker på orten. Men Mia Schyberg ser att kunskaperna börjar öka i och med att arbetet mot sugardejting fortgår.

Reporter: Viola Nilsson
viola.nilsson@sverigesradio.se