Ny upptäckt om hur smärta uppstår

Nästan var femte person lider i dag av kronisk smärta. Ett plågsamt tillstånd som ofta påverkar vardagen och kan kräva medicinering.

Nu har forskare vid Karolinska institutet gjort en upptäckt som de menar kan leda till bättre kunskap om hur smärta uppstår, och därmed bättre förutsättningar för att minska lidandet hos drabbade.

Det handlar om en hittills okänd sensorisk känselkropp i vår kropp som känner av om något trycks mot huden.

Den här känselkroppen består av en samling celltyper i nervsystemet som kallas gliaceller. De cellerna bildar tillsammans med nerverna ett hyperkänsligt larmsystem som läser av smärtfulla retningar i huden och gör att reflexreaktioner utlöses för att undvika skador på våra kroppar.

Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi på Karolinska institutet, är en av forskarna bakom upptäckten och menar att det här visar att smärtkänslighet inte bara uppstår i hudens nervfibrer.

Han hoppas att det här kan vara ett steg på väg för att ta reda på mer om hur vi känner smärta och hur smärta kan lindras, eftersom det fortfarande finns stora frågor kring smärta som hittills inte kunnat besvaras:

– Om man vill hitta nya strategier för att behandla smärta, så måste man först förstå varför vi känner smärta. Det är så mycket vi inte förstår kring smärta, speciellt vilka nervceller och celltyper som är inblandade, säger han.

Patrik Ernfors menar att till exempel kronisk smärta är något som på många sätt fortfarande gäckar vetenskapen:

– Vid kronisk smärta går någonting fel, men vi vet fortfarande inte vad.

Han säger att det nu blir möjligt att börja studera om, och i så fall hur, de här gliacellerna är inblandade i just kronisk smärta.

– Då kan man gå in och titta i de här cellerna och se om det finns specifika sätt att förändra dem så att de inte signalerar så mycket, för att på det sättet minska smärtan hos den drabbade patienten.


Referens: H. Abdo et al.'Specialized cutaneous Schwann cells initiate pain sensation'. Science, 16 August 2019. DOI: 10.1126/science.aax6452