AVFALLSHANTERING

Svenskarna slänger mindre – men sorterar fel

2:06 min

Varje svensk slängde i snitt 466 kilo sopor förra året, men mycket av det som hamnar i soppåsarna är felsorterat.

60 procent av det skulle kunna återvinnas, enligt kommunernas branschorganisation Avfall Sverige.

– Det är ju en stor del förpackningar och tidningar som då, slarvigt, inte sorteras ut, utan slängs i soppåsen. Och så har vi en del matavfall som läggs där. Av bekvämlighetsskäl, kanske, säger Jenny Westin, rådgivare vid statistikavdelningen hos Avfall Sverige.

Hushållen är skyldiga att sortera de material som kan återanvändas. Producenterna har ansvar för att ta hand om returpapper, förpackningar, elavfall, däck, bilar, batterier och läkemedel.

Ska vi återvinna mer istället för att kasta, så behöver det enligt Avfall Sverige bli enklare för hushållen att sortera hemma:

– I stället för att åka till återvinningsstationen, att det kommer leda till ökad utsortering av förpackningar.

Det totala hushållsavfallet i Sverige minskade förra året med 7 kg per person från 473 kilo år 2017 till 466 kilo. 34 procent återvinns, medan drygt 49 procent bränns. Målet är att kunna öka återanvändningen:

– Det är inte bara att få till en bra insamling det måste också till att det finns efterfrågan för de material man samlar in, att det går återvinna och att det finns en efterfrågan från producenterna som köper in, att man vill ha återvunnet material i processerna och inte bara tar jungfruligt material, säger Jenny Westin.