Mer samarbete

Fem svenska universitet blir Europauniversitet

2:13 min

Fem svenska universitet har utsetts till så kallade Europauniversitet av EU. Det innebär att studenter, forskare och doktorander kan röra sig mellan universitet i olika länder. Det är visionen för EU:s satsning på så kallade Europauniversitet.

Fem svenska universitet ingår i de nätverk som fått sin ansökan om att bli Europauniversitet beviljad av EU. Stockholms universitet ingår i två olika nätverk och Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings, Göteborgs och Lunds universitet i ett vardera.

– Det här betyder att vi tillsammans med våra allierade universitet kan stärka samarbetet för forskning, utbildning och innovation inom Europa, säger Eva Wiberg, rektor på Göteborgs universitet.

Budgeten för projektet är 85 miljoner euro, drygt 900 miljoner kronor under de första tre åren. Eva Wiberg säger att det inte påverkar universitetens oberoende att få finansiering av EU.

– Nej, vi är ju finansierade av staten eller EU på olika sätt ändå, säger hon.