Moderaterna kritiska

Kritik mot att lagförslag inte förbjuder terrordeltagande

2:01 min

Moderaterna är kritiska till att regeringens lagförslag bara förbjuder samröre med en terroristorganisation och inte deltagande.

– Det innebär, av allt att döma, att det kommer fortsätta vara tillåtet att delta i en terroristorganisation under flera år framöver. Lagrådet pekade ju så sent som i våras på att det fanns andra möjligheter att lägga fram sådan lagstiftning. Vi väntar fortfarande på att regeringen ska komma till skott med detta, säger Moderaterna rättspolitiska talesperson Johan Forssell.

Justitieminister Morgan Johansson (S), säger att han gärna hade infört förbud mot deltagande i en terroristorganisation, men tolkar Lagrådets invändningar som att det strider mot skyddet för föreningsfriheten i grundlagen och att det därför inte kunde genomföras.

– Det vi nu går fram med, det är, som vi bedömer det, så långt vi kan gå inom ramen för grundlagen, och det är därför förslaget ser ut som det gör, säger justitieminister Morgan Johansson.

Moderaterna rättspolitiska talesperson är kritisk till det här. Han tycker att regeringen hanterat frågan på ett dåligt sätt och att det har tagit lång tid?

– Alltså, Moderaterna har ingen egen grundlag, utan de lyder under samma regeringsform som alla vi andra. Så, Moderaterna hade inte kunnat göra på något annat sätt i sak.

Det lagförslag som nu läggs fram och som ska gälla från första januari nästa år, innebär förbud mot samröre med terroristorganisation. Förbud mot att underlätta en terroristorganisations verksamhet, ordna möten, ta hand om en organisations ekonomi, eller sköta transporter.

– Vi kriminaliserar samröre med terroristorganisation. Det innebär bland annat att om man till exempel upplåter lokaler, upplåter mark, har befattning med vapen eller utrustning och också på annat sätt främjar en terroristorganisations verksamhet, det är det vi kriminaliserar nu, säger Morgan Johansson.

Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell tycker att det tagit alldeles för lång tid för regeringen att komma med förslagen. Han säger att det är risk att många IS-återvändare kommer till tillbaka till Sverige utan att kunna ställas inför rätta.

– Ja, den här lagstiftningen borde ha varit på plats för flera år sedan naturligtvis. Väldigt många av de som stridit för islamiska staten och begått fruktansvärda hemskheter, de kommer ju inte att kunna ställas till svars för sina handlingar i Sverige, tyvärr.

Justitieminister Morgan Johansson svarar att lagförslaget bland annat utvidgar användningen av hemliga tvångsmedel, som avlyssning, så att det mycket tidigare går att upptäcka planering av terrorism.

– Jag tycker nog att det här blir en stark lagstiftning som fångar in väldigt mycket av de aktiviteter och de olika sätt man kan stärka eller främja en terroristorganisation på, säger Morgan Johansson.