Hur ska välfärden finansieras?

12 min

Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre kommer kräva högre effektivitet inom välfärden.

Samtidigt protesterar redan flera yrkesgrupper inom välfärden mot stress, dålig arbetsmiljö och knappa resurser.
Hur kommer det sig att det alltid verkar vara neddragningar inom välfärden trots att ekonomin växer?

Rättelse: Inslaget har redigerats om. I den tidigare versionen fick nationalekonomen William Baumol fel förnamn.