Så kan missbrukande kvinnor få ännu bättre stöd

2:53 min

Vera som legat inne för vård på Beroendecentrum är tacksam över den nya kvinnoavdelningen men ser att det finns brister som kan förbättras.

Hon har tidigare arbetat som behandlingsassistent men fick ett återfall. Vera, som egentligen heter något annat, har erfarenhet av de nya heldygnsvårdplatserna på Beroendecentrum, inom Sankt Görans sjukvårdsområde, där en rad övergrepp skett under åren.

Efter incidenterna har en särskild kvinnoavdelning vuxit fram tack vare åtta nya vårdplaster.

Men, det räcker inte bara med särskilda platser för kvinnor och särskilt utsatta, det krävs också särskilda insatser i form av kontakt med ett relationsvåldsteam och kvinnojour. Något som inte finns inte i dag, menar Vera.

Hör henne berätta mer.