Inflammatorisk tarmsjukdom

Samband mellan tarmsjukdom och psykisk ohälsa hos barn

2:00 min

Barn med inflammatorisk tarmsjukdom löper högre risk än sina syskon att drabbas av psykisk sjukdom, som beteende- eller ätstörningar. Det enligt en stor svensk studie.

Artikeln är uppdaterad med korrekt förkortning

Det här är första gången forskare har tittat på psykiska problem hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom.Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan de dessa diagnoser hos vuxna.

Framför allt är det nu barn som får sjukdomen innan de fyllt sex år som tycks drabbas värst.

I studien, som publiceras i tidskriften JAMA Pediatrics, har forskarna via register följt barn och ungdomar, med inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, som ulcerös kolit eller Chrohns sjukdom, födda 1973-2013.

Av dessa mer än 6 000 individer visade det sig att drygt tusen hade drabbats av någon form av psykisk sjukdom. Det var också dubbelt så stor risk bland barn med inflammatorisk tarmsjukdom att ha psykiska problem, jämfört med ett syskon utan IBD.

Genom att forskarna jämfört situationen mellan syskon går det också att utesluta att det är socioekonomi, livsstil och genetik som lett fram till de psykiska problemen.

Studien tittar på allt från depression, ångestsyndrom, ätstörningar, personlighetsstörningar, ADHD och autismspektrumtillstånd. Den tydligaste skillnaden ser man framför allt när det gäller just beteende- ätstörningar. Men det går inte att slå fast ett orsakssamband eftersom det är en observationsstudie.

I en kommentar från andra forskare som inte deltagit i studien så rekommenderas ändå att man direkt bör börjar screena för depression hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom för att på så vis fånga upp de mest sårbara barnen snabbt.

Referens: Agnieszka Butwicka et al, 2019. Childhood-onset inflammatory bowel disease and risk of psychiatric disorders and suicide attempt – a nationwide cohort study with sibling comparisons.  JAMA Pediatrics. Doi:10.1001/jamapediatrics.2019.2662