Radioaktiv strålning

Mätstationer nere efter ryska raketolyckan

1:24 min

Ett internationellt mätinstitut av radioaktiv strålning rapporterar att deras ryska mätstationer nära den uppmärksammade raketolyckan i nordvästra Ryssland har slutat fungera.

Fyra av den internationella organisationen CTBTO:s ryska mätstationer har stängts av efter raketolyckan i Archangelskregionen i början av augusti.

CTBTO, som har sitt högkvarter i Österrike, övervakar kärnvapentester världen över med hjälp av mer än 300 mätstationer.

De första två ryska stationerna som slutade rapportera in data gjorde det strax efter den militära raketolyckan 8 augusti där fem ryska kärnkraftsexperter omkom.

Organisationens mätstationer i Ryssland hanteras av det ryska försvarsministeriet som inte kommenterat bortfallet av data. Ryska myndigheter hänvisar till kommunikations- och nätverksproblem kring CTBTO:s mätstationer i landet.

Efter de första officiella ryska rapporterna om att det inte fanns några problem med strålning i samband med raketolyckan i nordvästra Ryssland har det gradvis kommit andra motstridiga uppgifter.

Ryska meteorologiska institutet har rapporterat ökade strålningsvärden i olycksområdet och läkare som vårdat skadade efter olyckan har visat sig ha strålningsskador.