Forskarkonferens

Bevis saknas för om rättspsykiatrin fungerar

2:19 min

Forskningen inom rättspsykiatri är eftersatt och det saknas nationella riktlinjer och bevis för att vården bedrivs på bästa sätt, det framgår av en tidigare SBU-rapport. Nu möts forskare för att diskutera hur vården kan bli mer enhetlig.

– Rättspsykiatrin är en liten specialitet. Det har varit svårt med resurser. Det är långa vårdtider och vi har inte utvecklats på samma sätt som många andra medicinska specialiteter säger Peter Andiné, rättspsykiater i Göteborg.

En utredning av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, från förra året visar att forskningen inom rättspsykiatrin är eftersatt och att det saknas bevis för att vården faktiskt fungerar.
Utredningen slår också fast att det behövs mer forskning för att vården ska bli mer effektiv i kostnader och vårdtider och eftersom det handlar om tvångsvård är de etiska aspekterna särskilt viktiga.

Det här är brister som också den så kallade Bergwallkommissionen pekade på som tillsattes efter turerna med Sture Bergwall som erkände och fälldes för flera mord som han senare frikändes ifrån.

Skillnaderna mellan patienterna inom rättspsyk och den öppna psykiatrin gör att den forskning som finns inte ger de svar som rättspsykiatrin behöver enligt Peter Andiné som även var sakkunnig i SBU:s rapport.

– Rättspsykiatrins patienter har svårare sjuklighet, två tredjedelar har tungt missbruk samtidigt som psykossjukdom och då vet vi inte om de läkemedel vi ger fungerar.

I dagarna samlas hundratals experter och forskare i Göteborg på Nordens största konferens i rättspsykiatri som arrangeras av Rättsmedicinalverket. Frågan om en mer enhetlig och säker vård inom rättspsykiatrin finns på agendan men det kommer ta lång tid innan den rättspsykiatriska vården kan luta sig mot systematiska översikter på samma sätt som den öppna psykiatrin har.

– Jag tror inte att rättspsykiatrin är van att vara i fokus som den är nu. Vi har arbetat på i samma lunk i många, många år och gjort ett bra jobb men nu krävs det förändring och då är det ett trögt system säger Peter Andiné, rättspsykiater i Göteborg.