Världens vatten

Världsbanken: Konstgödselutsläpp skadar barn

1:58 min

Världsbanken varnar i en ny rapport om dricksvattenkvalitén globalt och pekar på att utsläpp från konstgödsel till vatten skadar fattiga barns hälsa. Rapporten ifrågasätter de stora statliga subventionerna till konstgödsel.

Globalt sprids hundratals miljoner ton kväve på åkrarna. Det ger större skördar, men hälften av kvävet åker antingen upp i luften och spär på den globala uppvärmningen, eller rinner ut i vattendrag och ökar algblomning och bottendöd.

Världsbanken har sammanställt vattenkvalitetsmätningar globalt och finner att utsläppen av kväve till dricksvatten från jordbruket, både dödar barn som inte får tillräckligt med syre, så kallat "blue baby syndrome", men också att kväveföroreningarna ökar kortväxtheten hos fattiga barn med i snitt 15 procent.

Det handlar om 150 miljoner småbarn vars hjärnor och kroppar inte växer normalt så att de klarar sig sämre i skolan och tjänar mindre som vuxna. Därför säger världsbanksekonomen Richard Damania att de stora subventionerna som många länder ger till konstgödsling, hundratals miljarder kronor måste omprövas.

– Väldigt många regeringar i världen ger stora subventioner till konstgödsel, vi bör åtminstone ifrågasätta dessa bidrag, säger Richard Damania.

Världsbanken har också räknat ut att saltföroreningar i färskvatten minskar skördar motsvarande mat för 170 miljoner människor om året.

Ekonomin minskar dessutom med 30 procent i länder med hårt smutsade floder. Rapporten varnar också för de stora utsläppen av mikroplaster och läkemedelsrester, till exempel antibiotika.

Katarina Veem, vattenexpert på Stockholm International Water Institute, anser att rapporten är välgjord och slutsatserna alarmerande.

– Vi måste prioritera frågan om vattenkvalitet. Jag skulle nog säga att hela mänsklighetens framtid står på spel, säger Katarina Veem.

Referens: Damania R et al, Quality Unknown: The Invisible Water Crisis. World Bank 2019. doi:10.1596/978-1-4648-1459-4.