HVB-hem anmält

Stora brister på HVB-hem – flicka anmälde våldtäkt på permission

2:06 min

Ett HVB-hem har anmälts av Socialnämnden i Eskilstuna till Inspektionen  för vård och omsorg, IVO, för allvarliga brister.

– Det är ingenting på hela sommaren som gjort mig så urarg som det här. HVB-hemsbranschen har totalt havererat. Man kan inte upprätthålla kompetensen som man sagt när man fått sitt tillstånd från IVO, säger Göran Gredfors (M) socialnämndens ordförande.

Enligt socialnämndens beslut på tisdagen gav HVB-hemmet en tvångsplacerad flicka permission utan förankring hos socialsekreterare och under permissionen blev hon, enligt egen uppgift, drogad och våldtagen. HVB-hemmet informerade inte det som hänt till socialtjänsten och sa att det berodde på att det var vikarier i tjänst. HVB-hemmets föreståndare planerar inte att göra en Lex Sarah-anmälan, enligt Socialnämnden.

– Nu jobbar vi på att starta vårt eget HVB-hem. Då har vi full kontroll själva. Man kan inte lita på den här branschen för den har blivit rutten, säger Göran Gredfors.