Minoritetsspråksundervisning

Forskare: Förskolors arbete med minoritetsspråk inte likvärdigt

1:33 min

Personal på förskolor behöver mer stöd för att kunna möta barn som pratar minoritetsspråk. Det visar en ny avhandling på Karlstads universitet

Många barn inom förskolan har ett annat modersmål än svenska och har enligt förskolans läroplan rätt till samma undervisning i förskolan som svensktalande barn. Förskolepersonalen behöver mer stöd för klara de krav som ställs. Det visar en ny avhandling gjord av Ellinor Skaremyr, doktor i pedagogiskt arbete från Karlstads universitet.

– Har du ingen som kan prata persiska så skulle jag ju starkt rekommendera att man emellanåt tar in den språkliga resursen till sin förskola och ge barnet möjlighet att uttrycka allt de det vill på sitt starkaste språk, säger Ellinor Skaremyr.