Inte vidtagit åtgärder

Allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Arjeplog

0:32 min

Kommunstyrelsen i Arjeplog får allvarlig kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för omfattande brister i socialtjänstens kvalitets- och förbättringsarbete.

Det saknas bland annat rutiner och kompetens hos ledningen om vilka lagkrav som styr. Och utlovade åtgärder efter tidigare Ivo-kritik har inte vidtagits.

Tidigare kritik har bland annat riktats mot arbetet med våld i nära relation. Ivo vidtar i nuläget inga ytterligare åtgärder men kommer att följa upp beslutet.