GÖTEBORG

Wallenstam överger byggplaner i Överåsparken

1:45 min

Det blir inget äldreboende med 70 platser intill villa Överås i Örgryte. Fastighetsbolaget Wallenstam drog under tisdagen tillbaka sin ansökan om planbesked i Överåsparken.

Tanken var att att bygga äldreboende för Vasahemmet med 70 platser där.

– Men vi har fått indikationer på att kommunen inte är positiv till planerna, säger regionchef Marina Fritsche på Wallenstam till P4 Göteborg. Det skulle bli för stort men med färre platser skulle inte verksamheten fungera bra, säger hon.

Planarkitekten Fredrik Söderberg bekräftar att stadsbyggnadskontoret har låtit förstå att man anser att för stora kulturhistoriska och naturmiljöer samt sociala värden stått på spel.

2017 köpte fastighetsbolaget Wallenstam Överås slott med tomt i parken. Företaget ansökte om planbesked - för att få en ändring av detaljplanen. Idag är parken prickad och får inte bebyggas. Tanken var att köpa ännu mer mark och att bygga ett äldreboende i flera hus med flera våningar.

Den 27:e augusti skulle ärendet varit uppe i byggnadsnämnden men nu blir det alltså inte så.

Så sent som i söndags hölls en demonstrationspicknick i parken med hundratals deltagare mot byggplanerna i den anrika engelska parken vid Danska vägen. Enligt Wallenstam har demonstrationerna inte med tisdagens beslut att göra.

En alternativ plats för äldreboendet är inte känt än.