Linköpings universitet

Barndiabetes kopplas till bakteriefloran

1:17 min

Barn som på grund av ärftlighet löper stor risk att utveckla typ 1-diabetes har delvis en annan bakterieflora i tarmen jämfört med lågriskgruppen.

Det visar en ny studie av forskare på Linköpings universitet och University of Florida.

– De genetiska dragen tycks påverka hur bakterier lever eller överlever eller trivs i tarmen, säger Johnny Ludvigsson, professor på Linköpings universitet.