Helsidesannonser

Stort nätverk stödjer demonstranter i Hongkong

2:22 min

Stora helsidesannonser i en rad internationella tidningar har de senaste dagarna uppmanat till stöd för proteströrelsen i Hongkgong. Enligt gruppen bakom annonserna har de finansierats genom så kallad crowdsourcing, en pengainsamling av vanliga människor i och utanför Hongkong.

Trots osäkerheten om varifrån de 1,8 miljoner USA-dollarna som gruppen säger sig ha samlat in kommer ifrån, tror Kinakännaren Tim Rühlig på Utrikespolitiska Institutet att satsningen kan bidra till att stävja de våldsamma ingripandena mot demonstranter.

Det som håller tillbaka Kina från att ingripa med våld är rädslan för de ekonomiska och politiska konsekvenserna som en kraftfull internationell reaktion skulle innebära. Så att rikta sig till en internationell publik för att försöka hindra det är en klok strategi, säger Tim Rühlig.

Det är andra gången i sommar som gruppen Freedom Hongkong – enligt egen utsago ett ledarlöst nätverk organiserat via internet och telefonchattar – crowdsourcat pengar för att i veckan kunna publicera helsidesannonser i över 20 större internationella tidningar, som New York Times, Le Monde och Evening Standard, men även Dagens Nyheter och Dagens Industri.

– Jag har inte hört att det skulle vara någon större givare, utan det har verkligen ackumulerats, säger Toni, som är från Hongkong men nu bor i Norden, om de 1,8 miljoner USA-dollar som ska ha kommit in till kampanjen på bara fyra timmar. Hon heter egentligen något annat men vill vara anonym eftersom gruppen inte vill förknippas med specifika personer.

I annonsen vädjar gruppen människor att stötta de demonstranter som sedan i juni protesterat mot begränsningarna av Hongkongs autonomi och det våld de mötts av. Den uppmanar människor att trycka på sina egna regeringar att pressa Kina i frågan och avslutas med orden: Sprid ordet för oss - särskilt om vi inte längre kan göra det själva.

– Vi vill lyfta det här till en högre nivå, för att partier och regeringar i de länder vi publicerar ska vara medvetna om vad Kina, Hongkongs regering och polisen gör mot oss, fortsätter Toni, som hoppas att Hongkongs roll som finansiellt centrum ska få andra länder att agera för att undvika ett ingripande från kinesiska fastlandet och i förlängningen garantera Hongkongbornas självbestämmande och mänskliga rättigheter.

Även Tim Rühlig anser att Kinas intresse av finansiell stabilitet i Hongkong är det främsta skyddet mot ytterligare våld.

Han tror att uttalanden från EU eller USA kan bli viktiga för att pressa Kina, genom att signalera att om man försöker kväva protesterna med våld, så kommer det med en hög kostnad. I det sammanhanget tror han att annonskampanjen – oavsett vem som stått för pengarna – kan hjälpa proteströrelsen.