Odling

Nya proteingrödor testas i Halland

2:19 min

Nya proteingrödor prövas den här odlingssäsongen i Halland.
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp leder försöken att odla vegetabiliskt protein för människoföda.

Philip Hedeng odlar två olika linser, röda och gröna, på en hektar mark. En del av odlingen sker tillsammans med åkerbönor, som är en högre växt och kan ge den lägre linsplantan stöd.
Han deltar i Lantbruksuniversitetets forskningsprojekt, New Legume Foods. Forskarna i Alnarp studerar möjligheten att odla mer baljväxter, såsom linser, ärtor och åkerbönor, i södra Sverige.

Elva lantbrukare ingår i studien där Philip Hedeng är den enda hallänningen och ensam om att provodla linser i länet.
Den första utmaningen är att tröska de liggande linsplantorna utan att få med massa jord och sedan torkas linserna på gården.
Därefter ska de rensas från ogräs och annat skräp för att bli en ren vara. Det är en svårare utmaning, eftersom det ännu saknas företag som ägnar sig åt det ledet mellan jord och bord.