Klimatanpassning

Framgångsrikt arbete för klimatanpassning i Bangladesh

2:03 min

Bangladesh kan komma att drabbas svårt av klimatförändringar med högre havsnivåer och värre stormar. Men arbetet med att göra landet mer motståndskraftigt går bra.

Hör mer Vetandets värld

Vetenskapsradion besöker ett fält i sydvästra Bangladesh där det tidigare växte ris, men där odlingsjorden nu förstörts. Stormar har gjort att havsvatten svämmat över marken. Jorden är nu så försaltad att riset inte längre kan växa där.

Därför har kvinnor istället börjat föda upp krabbor i saltvattensdammar på fältet, med hjälp av biståndspengar från FN:s utvecklingsprogram UNDP och svenska Sida.

Det här är ett litet exempel på landets arbete för anpassning till ett förändrat klimat. 

– På nationell nivå har Bangladesh gjort stora framsteg, säger Mamunur Rashid som är specialist på klimatförändringar på FN:s utvecklingsprogram.

1970 dog en halv miljon människor i en cyklon, i början på 1990-talet orsakade en annan 150 000 dödsfall. Antalet dödade har kunnat minskas till färre än 100 när cykloner i samma storleksordning slog till 2007 och 2014.

– Idag är dödligheten extremt låg jämfört med tidigare, bland annat tack vare bättre varningssystem och stormskydd, säger Mamunur Rashid.

Och han är optimistisk inför framtiden.

– Om arbetet får fortsätta kan vi göra Bangladesh ännu bättre rustat för att klara stormar och översvämningar.