Mikroplast

Risker med mikroplaster kartlagda

1:57 min

Hur farliga är mikroplaster för oss människor? Inte minst när vi får i oss dessa partiklar genom dricksvattnet. WHO har nu kommit med en rapport som sammanfattar vad forskningen vet. Och kunskapen är låg.

När vi dricker ur vattenkranen är det ju mest vatten vi får i oss.

Men flera, internationella, studier har de senaste åren visat på hur även mikroplaster förekommer i dricksvatten, både från vattenkranar och i vattenflaskor.

Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment, upp till fem millimeter.

Mikroplasten, som alltså finns i våra sjöar och hav, tros komma från en rad olika källor, som till exempel tvättade textilier, bildäck och konstgräs.
Men hur farligt är det för oss människor?

Det har nu FN:s världshälsoorganisation – WHO – försökt att svara på i en ny rapport där man sammanfattat en rad olika studier.

Och kunskapen är låg, konstateras det. Mer forskning behövs, men utifrån det man vet så tycks mikroplaster inte vara en fara för vår hälsa.

Bethanie Carney Almroth, forskare i miljövetenskap på Göteborgs universitet, håller med om att det finns många kunskapsluckor.

– Vad gäller mänsklig hälsa och mikroplaster vet vi väldigt lite. Det har nästan inte studerats alls. Men forskningen hittills visar att effekterna antagligen inte är så stora, säger hon.