BEVAKNING OCH LARM

Säkerhetsbranschen växer i Sverige

1:59 min

Det handlar alltså om företag som sysslar med till exempel bevakning, parkering och hemlarm. Enligt Li Jansson, branschchef för förbundet Säkerhetsföretagen, beror tillväxten framför allt på att brottsutvecklingen oroar.

– Det finns en underliggande samhällsutveckling där det tyvärr är så att vissa brott ökar. Som en följd innebär det att både privatpersoner, företag och myndigheter efterfrågar mer tjänster från just väktare och ordningsvakter, säger Li Jansson.

Förra året omsatte säkerhetsbranschen 39 miljarder kronor och det är en ökning med närmare 8 procent från 2017. Det enligt arbetsgivar- och branschförbundet Säkerhetsföretagen. 

– Vi behöver rekrytera 5 300 medarbetare och ungefär hälften av det är nyrekryteringar och framförallt väktare och ordningsvakter. 

Enligt Li Jansson finns det gott om kompetens i Sverige men hon säger att ett problem vid rekryteringen är att länsstyrelsens granskningar och auktoriseringar – som görs innan många anställningar inom säkerhetsbranschen och som enligt lag ska ta högst 14 dagar – ibland tar så lång tid som sex veckor. Det kan göra att vissa tröttnar på att vänta och kanske hittar ett annat jobb under tiden.

– Så det är viktigt att man jobbar med myndighetsstrukturerna för att snabbt se till att man gör rätt granskning. För vi ska göra alla granskningar som behövs, det är oerhört viktigt, men de ska också följa lagens regler om hur snabbt de ska genomföras.

Säkerhetsbranschen växer alltså, men beror det på att brottsligheten i Sverige ökar? Enligt Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, är det inte anledningen utan det är framför allt att upplevelsen är att brottsligheten är högre som driver efterfrågan.

– Efterfrågan på den typen av tjänster är inte så mycket relaterad till brottsstatistiken. Utan till människornas upplevelser av brottsligheten, rädslan för brott. Hur brottsligheten beskrivs i media och så vidare, säger han.