Från lägren i Syrien

Trump kräver att Europa tar emot IS-stridande

1:20 min

USA:s president Donald Trump kräver att europeiska länder tar emot tillfångatagna medborgare som USA-stödda styrkor håller fängslade i Syrien för att ha stridit för terrorgruppen IS.

Donald Trump har sagt att om inte Europa frivilligt tar emot de medborgare som sitter i fångläger för IS-anhängare i nordöstra Syrien – tillfångatagna av USA-stödda styrkor – så har han inget annat val än att släppa dem i deras hemländer. Han nämnde Tyskland, Frankrike och andra länder, vilket även kan betyda IS-anhängare som är svenska medborgare.

Trump förklarade inte hur en sådan operation skulle gå till rent praktiskt, men sa att ett tillbakaskickande till Europa är enda lösningen, eftersom USA inte tänker sätta IS-fångar i Guantánamolägret på Kuba och betala kostnaden för det under de närmaste femtio åren.

De tusentals som sitter i läger i Syrien kommer från ett femtiotal länder, många av dem europeiska.

Minst 2 000 av fångarna bedöms ha varit regelrätta stridande som med starka IS-sympatier i bagaget rest från sina hemländer i väst och deltagit i krigs- och terrorhandlingar i kalifatets namn.

Andra har kommit från annat håll i världen och många av IS-medlemmarna har – eller har lämnat efter sig – fruar och barn, som alltså också numera är tillfångatagna.

Förutom att försöka pressa europeiska länder att frivilligt ta tillbaka medborgare från IS-lägren, så satte Trump också ökat tryck på länderna i regionen att trappa upp kriget mot IS. Han pekade bland annat på Ryssland, Irak och Indien, liksom på Turkiet.

Trump fortsätter att å ena sidan hävda att amerikanska och USA-stödda styrkor i stort sett raderat ut IS ”till hundra procent”... som han säger, men säger å andra sidan att USA inte tänker ta den nödvändiga fortsatta striden mot IS under kommande år.

Samtidigt utfäste i går USA:s utrikesdepartement belöningar på motsvarande femtio miljoner kronor, per eftersökt, för information som leder till att USA lyckas lokalisera tre namngivna och högt uppsatta IS-ledare.