Konsumenttips

Hemförsäkringen kan täcka dina rättegångskostnader

1:58 min

Bilköp, vårdnadstvist eller fel vid husköpet? Det kan bli dyrt om tvisten går till domstol. Eller inte. Din hemförsäkring täcker ofta rättegångskostnaderna.

Det kan bli dyrt att anlita en advokat. Men i många fall kan man ansöka om rättsskydd genom sin hemförsäkring. Rättsskyddet står för advokatkostnader upp till ett visst maxbelopp som är olika beroende på vilket försäkringsbolag man har.

– Den betalar dina advokatkostnader men även motpartens advokatkostnader om du förlorar, säger Peter Stark jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Bland annat kan rättsskyddet användas vid vårdnadstvister, arvstvist, konsumentköp eller fel i fastighet.

Det finns några undantag, till exempel kan målet bara prövas i tingsrätt och värdet på tvisten måste vara över ett halvt basbelopp.

– Då kontaktar du själv en advokat och ber advokaten anmäla sig till rättsskyddet i hemförsäkringen, säger Peter Stark.