Klimat

Preems utbyggnad: Nu tar regeringen över

2:32 min

Regeringen ska avgöra om Preems planer att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil ska tillåtas. Om de omstridda planerna förverkligas, skulle växthusgasutsläppen öka kraftigt.

I Lysekil hoppas socialdemokratiska kommunalrådet Jan Olof Johansson att regeringen så småningom säger ja.

Vad skulle det betyda om det inte blir här i Lysekil?

– Det är en oro för att de investeringar som bör göras sker på annat håll, både i Sverige och Europa istället, och då går vi miste om en bra och väldigt effektiv industri som vi har här i Lysekil, säger Jan Olof Johansson.

Preem vill investera cirka 15 miljarder kronor i att bygga ut raffinaderiet i Lysekil för att bland annat ta vara på tjockolja.
Men planerna är omstridda.

Under 2018 var Preem tredje störst på växthusgasutsläpp bland företag i Sverige. Om utbygget blir av, skulle Preem bli det företag som släpper ut mest av alla.

Mark och Miljödomstolen biföll först Preems planer men ärendet överklagades till Mark och Miljööverdomstolen. Nu ska regeringen avgöra om utbyggnaden går att förena med Sveriges hållbarhets och klimatmål.

– Regeringen har ett ansvar styra mot klimatlagens mål. Då ska vi minska utsläppen. Här har vi en verksamhet som vi vet kommer öka utsläppen väsentligt, med tre procent. Då är det viktigt att vi lyfter den här frågan till avgörande så vi ska kunna vara säkra på att vi lever upp till miljöbalkens mål om hållbar utveckling där minskad klimatpåverkan ingår, och också klimatlagens mål, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Detta är första gången regeringen av klimat-skäl övertar prövningen av ett miljöärende. Miljöorganisationerna Greenpeace och Naturskyddsföreningen välkomnar att regeringen prövar utbyggnaden mot klimatmålen. Preem anser också det är bra att regeringen lyfter frågan, säger presschef Dani Backteg:

– Det är komplexa saker, och jag tror att våra argument och våran sak kommer gynnas av att man kan prata om det här i ett sittande möte.

Men en knäckfråga är om prövningen är förenlig med EU:s handel med utsläppsrätter som formellt styr industrins utsläppsnivåer.

– Den här frågan handlar inte om utsläppsrätterna, utan det här handlar om tillåtlighet av en utökad verksamhet. Innan den fått tillåtelse, så ingår den inte i EU:s utsläppshandelssystem. För regeringen handlar det här om tillåtlighet eller inte, säger Isabella Lövin.