Ta in fler analytiker lokalt

Rapport: Utvärdera brottsförebyggande insatser

1:32 min

I en ny rapport föreslås att polisen tar in fler analytiker för att utvärdera sina brottsförebyggande åtgärder. Syftet är att förstärka polisen i sitt arbete, enligt rapportförfattaren och kriminologen Jerzy Sarnecki.

– Det är lätt att räkna hur många brott man har klarat upp, men hur man räknar man brott som aldrig har begåtts? säger kriminologen Jerzy Sarnecki som skrivit rapporten.

– Mitt förslag är att man ska anlita betydligt flera analytiker på lokal nivå som ska hjälpa polisen med det här.

I dag lämnas den nya rapporten om polisens brottsförebyggande arbete in till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som ligger hos finansdepartementet.

Rapporten innehåller många positiva exempel och det är inte viljan hos polisen som saknas – de är bra på att kartlägga problem och agera därefter – men enligt Jerzy Sarnecki brister kunskapen om hur man utvärderar insatsernas effekter efteråt.

– Och då handlar det inte bara om det där grova historierna som Södertäljenätverket eller andra banditgäng, utan mycket mer om det vardagliga lokal arbetet där man lyssnar på medborgarna, säger han.

I Sundsvall för områdespoliserna en kontinuerlig dialog med stadsborna, för att kartlägga det som kallas för "hot spots" - platser där statistiken visar att många brott begås.

Det kan till exempel handla om krogen på en fredagkväll. Därför har polisen tagit krögarnas hjälp för att förhindra alltför utsvävande alkoholkonsumtion.

Områdespolischefen Josef Wiklund deltog i arbetet med den nya rapporten om brottsförebyggande arbete.

- Jag tror att vi måste bli bättre på att utvärdera våra insatser, säger han.

Josef Wiklund berättar att polisens Region Medelpad "lyckligtvis är beskonad" den gängkriminalitet som drabbat storstäderna, men att de ändå anstränger sig för att gå in tidigt när en ung person befinner sig i riskzonen för missbruk eller kriminalitet.

– Det är en ganska tidskrävande metod och där är ju föräldrakontakten en av de viktigaste ingredienserna.

Priset av att inte arbeta brottsförebyggande kan bli dyrt, enligt Jerzy Sarnecki, som tar upp gängkriget i Södertälje för tio år som ett skräckexempel.

– Polisen har tagit det här på riktigt allvar först när åtskilliga personer blev dödade, men det är inte på något sätt att man inte visste vad som pågick i Södertälje innan dess.