Havsmiljö

Östersjön på väg att tillfriskna - men det går långsamt

2:12 min

Övergödningen av Östersjön är på väg att minska. Det visar nya beräkningar från Stockholms universitet.

Hör mer i Vetandets värld.

Halterna av kväve och fosfor i vattnet går sedan flera år långsamt ner visar forskarnas senaste modeller av förändringarna i havet.

Det här betyder att Östersjön sakta håller på att friskna till, säger Christoph Humborg, som är forskningschef på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

– De nyaste modellsimuleringarna har visat att sen ungefär tio år tappar Östersjön verkligen närsalter, säger han och fortsätter:

– Så vi laddar inte längre systemet med kväve och fosfor. Och vi ser också i de övervakningsdata att i centrala Östersjön kvävehalterna långsamt sjunker ner, och fosforhalterna också försiktigt, första indikationen, att de går ner.

Det är kväve och fosfor från avlopp, åkrar som läcker gödsel och andra källor som under lång tid gett havet för mycket näring. Det leder till algblomningar, syrebrist och en rad andra problem som förstör livsmiljön för både växter och djur i havet.

Men nu ser det alltså ut som att flera års arbete med till exempel bättre rening av avlopp och åtgärder inom lantbruket har fått effekt.

Den här vändningen av utvecklingen i Östersjön är närmast unik säger Michelle McCrackin, vattenkemist som har arbetat med övergödningsproblem i flera länder.

– Det är väldigt svårt att hitta flera exempel som det vi har i Östersjön där vi har sett en sådan dramatisk tillbakagång. Vi ska medge att vi har gjort enorma framsteg. Det är en framgångshistoria, säger hon.

Men det dröjer innan vi kan se någon verklig förändring i miljön, för det handlar om processer som tar tid, säger Christoph Humborg som är hoppfull.

– Men vi kan säga det tar 10, 20, 30, 40 år till. Det har tagit oss hundra år att smutsa ner systemet. Vi kan inte förvänta oss att det det går så..., det tar tid. Men med övergödning är vi på rätt väg. Vi har förstått det vetenskapligt, vi kan ge råd till politiker och beslutsfattare, säger Christoph Humborg.

Källa: Resultaten presenterades på  den internationella vetenskapskonferensen Baltic Sea Science Congress 2019