Gjordes ingen kreditupplysning

Svårt skuldsatt kunde ta 25 nya snabblån

2:51 min

Djupt skuldsatta personer kan fortsätta att ta snabblån, eller konsumtionslån, även om de redan har en mängd andra lån och betalningsanmärkningar. Hiwa är en av dem som har dragit på sig stora lån för att finansiera sitt spelande och kunde ta 25 lån utan att bli nekad.

Bakgrunden är att företag som lånar ut pengar, enligt lag, måste göra en ordentlig kreditbedömning av personen som vill ta ett lån. Men sedan Finansinspektionen blev tillsynsmyndighet för nästan fem år sedan, har de inte dragit in ett enda tillstånd för något snabblåneföretag.

– Det har funnits veckor, när jag varje dag har tagit en, två, tre lån. Alltså när du ansöker så kommer de här pengarna efter två, tre timmar. Nu när jag tänker tillbaka, alltså det finns ju kreditupplysningar. De kan se vad man har för lån, men de ger dig ändå, säger Hiwa.

För Hiwa gick det så långt att han hade skulder på nästan tre miljoner kronor. Och att ta så många lån är han inte ensam om. Pia Granberg är rådgivare på Spelberoendes förening i Stockholm.

– Jag skulle vilja säga att de flesta som kommer till oss har snabblån, konsumtionslån. Massor. Så där måste verkligen politiker och ansvariga myndigheter sätta ner foten och göra någonting.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för det som brukar kallas snabblåneföretag. De prövar om ett företag kan leva upp till reglerna för att kunna låna ut pengar, men har också möjlighet att dra in ett tillstånd om företaget inte bedriver en "sund verksamhet".

Per Nordkvist är avdelningschef för uppförandetillsyn på Finansinspektionen. Och han säger att många företag fick avslag på sin ansökan, när Finansinspektionen blev tillsynsmyndighet 2014, men att man hittills inte har dragit in ett enda tillstånd för något snabblåneföretag.

– Vi har inte återkallat ett tillstånd i vilket fall för ett konsumentkreditinstitut, men de reglerna trädde i kraft för något år sedan. En stor del av tillsynen äger ju rum vid tillståndsprövningen när vi går igenom deras processer och rutiner och säkerställer att de lever upp till kraven där.    
             
Även Konsumentverket har möjlighet att straffa företag som inte lever upp till reglerna om kreditprövning, med en varning och sanktionsavgift. I allvarliga fall kan de också förelägga företaget att upphöra med verksamheten, vilket innebär att företaget inte längre får ge ut nya krediter till konsumenter. Det har hänt två gånger sedan 2014.

Anna Hult, som är jurist på Konsumentverket efterlyser nu flera anmälningar från drabbade.

– Hur vi ska hitta rätt bolag att granska, det är jättesvårt för oss. Men bland annat kan det ju vara så att man som konsument faktiskt kan anmäla till konsumentverket att nu har jag fått en kredit som jag inte borde ha fått, och jag fick den av det här bolaget. Det ger ju oss indikationer på att det här bolaget måste vi granska och se hur genomför de sina kreditprövningar.