Bränderna i Amazonas

Forskare: Regnskogen går snart inte att rädda

2:27 min

Forskare varnar nu för att avskogningen av Amazonas gör att man kommit farligt nära den punkt där det inte längre finns någon återvändo och regnskogen inte går att rädda.

– Eftersom vi ser att Amazonas bli torrare i och med de klimatförändringar som vi redan har, så börjar vi närma oss gränsen där forskarna tror att Amazonas fortsatt kan generera sitt eget klimat och regn, säger Beatrice Crona, miljöforskare vid Stockholms Resilence Center och knuten till Kungliga Vetenskapsakademien.

– Vi håller på att tappa det och då kan Amazonas tippa över och bli savann.

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, säger att Brasilien har en juridisk skyldighet att agera mot skogsbränderna som nu rasar i Amazonas.

Landet är part i flera internationella avtal som rör miljöskydd och skydd av urfolk. Han säger att varje land har rätt att utnyttja sina naturresurser, men man har också en skyldighet att det inte pågår verksamheter som skadar andra länder – och det som händer nu har både regional och global påverkan.

Men Jonas Ebbesson tror att det ändå krävs internationella påtryckningar för att få Brasilien att agera.

– Brasilien lyssnar ju mest på de stora aktörerna förstås, så det vore väl önskvärt att flera tryckte på, men som det ser ut i dag är väl EU den aktör som reellt kan tänka sig att göra detta. Det är svårt att se att Trump skulle göra några jättestarka uttalanden mot Bolsonaro. Att Kina skulle göra det är kanske också tveksamt, säger han.

Beatrice Crona säger att bränderna i Amazonas är fler än man sett tidigare år, men säger också att man ser väldigt mycket bränder i Amazonas varje år eftersom bönder använder torrperioden för att bränna nyligen avskogad mark. Samtidigt som man kommit farligt nära den gräns där regnskogen inte går att rädda, finns det ändå hopp enligt Beatrice Crona.

– Tippunkten för Amazonas ligger när man avverkat 20 till 25 procent av originaltäckningen av skogen. Vi ligger i dagsläget på ungefär 17 till 18 procents avskogning, så vi ligger farligt nära den här gränsen. Det som behövs göras nu är att både jobba med att hindra att mer avskogning sker, samtidigt som man jobbar med återplantering i regionen.