Tiggeri och upplevd otrygghet

18 min
  • I morse rapporterade Ekot att alltfler kommuner överväger att införa
    regler mot tiggeri.
  • Både politiker och kommuninvånare har nämnt att det är ett trygghetsproblem, men hur ska man definiera trygghet?
  • Hör reportage från Täby kommun och samtal med Magnus Lindgren, generalsekreterare på den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige
    Peter Lindström, kriminolog på Polisen och
    Åsa Stridh, biträdande enhetschef vid Brottsförebyggande rådet, BRÅ.