Livslängd

Så kan optimism förlänga livet

0:43 min

Är du en obotlig optimist?
Det kanske kan bidra till att du lever lite längre.

Det hävdar i alla fall en grupp amerikanska forskare som studerat effekterna av en positiv syn på tillvaron.

Resultatet baseras på enkätsvar från drygt 70 000 personer, huvudsakligen kvinnor, som följts under en längre period. 

I studien har man även tagit hänsyn till utbildningsnivå, kroniska sjukdomar, depression och faktorer som träning, diet och alkoholvanor.

Resultatet visar att de som var mest optimistiska i genomsnitt levde mellan nio och tio procent längre än de som uppgav sig vara minst optimistiska.

Forskarna spekulerar kring att optimistiska människor kan ha en bättre förmåga att reglera sina känslor och hantera olika stressituationer.

Studien publiceras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Referens: L. O Lee et al. Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women. PNAS. DOI: 1.1073/pnas.1900712116