AKUT PLASTBRIST

Flera partier vill hyra fängelseplatser utomlands

2:16 min

Flera riksdagspartier vill nu att Sverige ska hyra fängelseplatser utomlands för att lösa den akuta platsbristen. Det är en åtgärd som redan har prövats i Norge.

– Jag tycker att man måste överväga detta under en kortare period, tills vi har byggt ifatt med nya, moderna svenska anstaltsplatser. Där är planen ambitiös och omfattande, men det kommer att ta tid, säger Johan Pehrson, som är rättspolitisk talesperson i Liberalerna.

Platsbristen på landets fängelser är akut, enligt Kriminalvården. Det har bland annat lett till att intagna får dela cell och tillfälligt placeras i besöksrum.

Sverigedemokraterna har tidigare föreslagit att Sverige - i likhet med Norge - ska hyra anstaltsplatser i andra EU-länder, och nu förespråkar alltså fler partier samma lösning. Johan Pehrson är rättspolitisk talesperson för Liberalerna, som ju har ett budgetsamarbete med regeringen. Han har tagit upp den här frågan med justitiedepartementet.

– Det är möjligt att hjälpa varandra inom det europeiska systemet, där det finns en stark värdegrund.

Hur skulle Sverige kunna kontrollera vad de här får för typ av anstaltsvistelse?

– Det handlar ju om att man är tydlig i det avtalet, att det ska inbegripa den standard som vi vill se och som ska följa svensk lag. Men alternativet är nu inte en perfekt svensk anstalt, utan alternativet är en soningskö, där människor väntar på att ställa om sitt liv och riskerar att begå ytterligare kriminalitet, säger Johan Pehrson.

Även Kristdemokraterna vill att Sverige ska pröva möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands, där dömda brottslingar kan placeras.

– Vi är positiva till att vända på alla stenar som finns. Sedan tror inte jag att det här är den enskilda lösning som löser hela problemet med platsbristen. Vi ser ju att det saknas 1 000 platser på anstalter och i häkten. Här har inte regeringen en tillräckligt bra plan, säger Andreas Carlson (KD), rättspolitisk talesperson.

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen är nöjd över att få stöd från fler:

– Det är positivt att fler partier lyssnar på Sverigedemokraterna och tar till sig de förslag som vi lägger fram.

Men frågan är inte okontroversiell. Det här är en orealistisk och väldigt dyr lösning, säger Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker.

– Fängelseklienter är inte en vara som vi i Sverige kan köpa och sälja, när det inte passar oss längre. När vårt lager är fullt så är inte anstaltsklienter något vi kan hyra ut till ett annat land, utan det är Sveriges ansvar att genomföra en bra och modern kriminalvård.

Och justitieminister Morgan Johansson är mycket skeptisk. Så här säger han om Norges beslut att – fram till förra året – hyra fängelseplatser i Nederländerna:

– Det kostade norska skattebetalare över 900 miljoner kronor för 240 platser under de åren. Det är ett dyrt och omständligt förslag.

Regeringens ambition är i stället att fler utländska medborgare, som inte har anknytning till Sverige, ska avtjäna straffen i sina hemländer, säger Morgan Johansson.

– Då är det ju hemländerna som betalar, inte Sverige.

Moderaterna anser att möjligheten att hyra fängelseplatser utomlands är en fråga för regeringen och Kriminalvården. Centerpartiet är skeptiskt, bland annat av rättssäkerhetsskäl.