Bristande information

Få regionanställda utnyttjar sitt friskvårdsbidrag

1:25 min

Mer än varannan anställd inom Region Kronoberg struntar i att utnyttja sitt friskvårdsbidrag.

– Det behövs mer information om vad som ingår i det här bidraget, säger en anställd.

Alla anställda inom Region Kronoberg får 1 200 kronor per år i friskvårdsbidrag.

Under 2018 var det 42,7 procent av de anställda, alltså knappt hälften, som använde sitt friskvårdsbidrag.