Sprängningar

NOA: Många explosioner är beställningsjobb

2:08 min

Flera av den senaste tidens explosioner är rena beställningsjobb, utförda av yngre personer som polisen inte sedan tidigare känner till, enligt Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning, NOA.

Enligt Mats Löfving, chef för NOA, är anstiftarna ofta kriminella grupper.

– Vi uppfattar att det ofta kan vara så. Vi har väldigt svårt att styrka det i domstol. Men det är väldigt svårt för oss att se någon annan motivbild till de här sprängningarna, kopplat till de misstänkta, än att de misstänkta just fått det i uppdrag av mer ledande personer i de kriminella miljöerna, säger han.

Polisens nationella operativa avdelning, NOA, har tittat på flera av senaste tidens sprängningar, där det finns misstänkta personer.

Till exempel explosionen vid Skattemyndigheten i Köpenhamn tidigare i somras, och sprängningen av entrén till polishuset i Helsingborg 2017.

Och enligt NOA är de misstänkta utförarna av sprängningarna ofta yngre personer som är relativt okända av polisen. De ingår inte i en känd kriminell organisation, utan utför alltså sprängningen som ett beställningsjobb.

Enligt Mats Löfving finns tre olika motiv för utförarna att genomföra explosionerna på uppdrag av anstiftarna.

– Dels kan man göra det mot någon form av ersättning – ersättning i pengar eller i narkotika. Det andra är att man blir tvingad. Den tredje möjligheten är att man gör det för att kvalificera sig uppåt i den kriminella karriären.

Den bombtekniska kunskapsnivån bland utförarna är enligt polisen låg – och sprängladdningar har utlöst i för tid och orsakad skador.

– Till exempel var det en ung pojke som av misstag utlöste en sprängladdning när han själv var i närheten. Det var i Skåne för ett år sedan. Han skadades svårt.

Antalet explosioner i Sverige har ökat senaste åren. Polisens Nationellt forensiskt centrum, NFC, har hittills i år inlett 210 så kallad explosivämnesundersökningar. Att jämföra med runt 150 undersökningar för hela 2016, eller 100 för hela 2014.